مردم نما برای تغییر آمده است

پلتفرم مردم نما با هدف ایجاد بسترهای مطالبه گری قانونی و حل مشکلات و مسائل مردم از طریق راه های قانونی با هزینه کمتر راه اندازی گردیده است و به کاربران امکان طرح مسائل و مشکلات جمعی مردم جهت پیگیری قانونمند را می دهد. مردم نما یک کسب و کار خصوصی است.

مساله مردم نما

مساله مردم نما چیست؟

یکی از مسائلی که امروزه عموم افراد جامعه با آن درگیر می باشند، مسائل و مشکلات متعددی است که عمدتا میان بخشی از جامعه نیز مشترک می باشد لکن به دلایل مختلفی بصورت لاینحل باقی مانده و موجب افزایش نارضایتی عمومی می شود. مهم ترین دلایل لاینحل باقی ماندن این موضوعات را می توان در عدم اطلاع افراد درگیر با مشکل از حقوق قانونی خود و راهکارهای استیفای آن یا هزینه ی بالای پیگیری به نسبت ارزش و اهمیت موضوع اشاره نمود.
عمدتا در موضوعات از جنس اول که اهمیت ویژه ای می یابند، مطالبات مرتبط به علت انتخاب راهکار اشتباه خارج از فرآیندهای قانونی و گاه خلاف قانون موجب تبدیل موضوع به مساله ای سیاسی یا حتی امنیتی گردیده و ضمن افزایش ریسک پیگیری آن، احتمال حل آن را نیز کاهش می دهد در حالیکه می توان با بهره گیری از راهکارها و روش های قانونی، حتی در برخی موارد براحتی، این موضوعات را پیگیری و حل نمود.
در موضوعاتی که به دلایلی از جنس دوم لاینحل باقی می مانند، عمدتا موضوعات کوچک بوده که به تنهایی ارزش پیگیری ندارند. چه این ارزش ها به جهت پرداخت هزینه های مالی آن بدانیم و چه صرف زمان و… جهت احیای آن حق. لکن در عمده اینگونه موضوعات، تکثّر ذینفعان و افراد درگیر با مساله وجود دارد که تجمیع ایشان در کنار یکدیگر می تواند ضمن کاهش هزینه های پیگیری اعم از مالی و غیر مالی، ریسک موفقیت آن را نیز برای هر فرد کاهش دهد.

راهکار مردم نما

مردم نما با این پلتفرم در تلاش است با ایجاد بستری جهت ارتباط میان این سه گروه فعالان اجتماعی، متخصصانی که توانایی حل مسائل و مشکلات را در بسترهای قانونی دارند مانند حقوقدانان و ذینفعان یا خیّرینی که حل مسائل و مشکلات برای ایشان اهمیت داشته و توانایی حمایت از آن را دارند، چرخه ای از ارزش را برای هدایت به سمت حل مسائل و مشکلات جمعی کشور هدایت نماید.
مردم در این پلتفرم می توانند از کوچکترین مسائل و مشکلات مشترک خود مانند مسائلی محلّی خود تا مسائل کلانِ اثرگذار بر جامعه که موجب تضییع حقی از ایشان گردیده است مانند مصوبات خلاف قانون هیئت دولت را پیگیری نمایند و در بستری قانونی و بدور از هرگونه حاشیه و احتمالات مشکلات سیاسی و امنیتی، حل نمایند. این پلتفرم علی رغم تسهیل پیگیری و حل مسائل و مشکلات جمعی، موجب تقویت روحیه مطالبه گری و دفاع و صیانت از حقوق عامه شده و مدلی همه جانبه از عدالتخواهی و مطالبه گری را نیز به جامعه ارائه می نماید.

راهکار مردم نما
چه کسانی از این پلتفرم استفاده می کنند؟
فعالان اجتماعی
فعالان اجتماعی
فعالان اجتماعی اعم از افراد یا سازمان ها و مجموعه هایی که در خصوص مسائل و مشکلات مردم دغدغه دارند و می خواهند مشکلات حل شوند می توانند از طریق این پلتفرم مشکلات خودشان را مطرح کنند.
کارشناسان
کارشناسان
کارشناسان حقوقی که توانایی پیگیری و حل مشکلات از راه های قانونی را دارند می توانند در این پلتفرم مشکلات را بررسی و برای حل آن ها تلاش کنند.
حامیان
حامیان
مردم و یا مجموعه ها و سازمان هایی که مایلند مسائل و مشکلات مد نظرشان که در پلتفرم موجود است پیگیری شده و حل شوند می توانند از این دادخواست ها حمایت کنند.
رسانه ها
رسانه ها
رسانه ها می توانند ضمن حمایت، موضوعاتی که خود آنها را دنبال می کنند نیز جهت جذب حمایت کاربران در پلتفرم مردم نما مطرح نمایند.

مردم نما متعلق به کیست؟ وابسته به کجاست؟

مردم نما به هیچ مجموعه یا گروهی وابسته نیست و متعلق به یک استارتاپ است که هدف خود را ایجاد بسترهای عمومی جهت مشارکت و حل مسائل مردم در مسیرهای قانونی می داند. این استارتاپ توسط یک تیم دانشجویی راه اندازی شده و مدیریت می گردد و مانند دیگر کسب و کارهای فضای مجازی دارای الگوی درآمدی مشخص و شفاف بوده و خود را در قبال مسائل مردم مسئول می داند.

تیم مردم نما
محمدرضا علی پور
محمدرضا علی پور
بنیانگذار
سیده زهرا حسینی
سیده زهرا حسینی
دبیر تحریریه
محمدحسین انوری
محمدحسین انوری
کارشناس حقوق کیفری
زهره رضایی
زهره رضایی
کارشناس شبکه های اجتماعی
محمدحمید شهریور
محمدحمید شهریور
کارشناس حقوق بشر و شهروندی
مرتضی قاسمی
مرتضی قاسمی
کارشناس حقوق خصوصی
سید جواد سعادت
سید جواد سعادت
مدیر داخلی و مالی
امین علی پور
امین علی پور
مدیر فنی توسعه دهنده سمت سرور
محمد صیادی
محمد صیادی
توسعه دهنده سمت کاربر
زهرا سادات موسوی
زهرا سادات موسوی
کارشناس حقوق کیفری
علیرضا طاهری نوین
علیرضا طاهری نوین
مدیر هنری و تولید
علی شکراللهی
علی شکراللهی
کارشناس حقوق بشر و شهروندی
محمدعلی مطهری
محمدعلی مطهری
کارشناس حقوق بشر و شهروندی
رضوان نصراللهی
رضوان نصراللهی
کارشناس حقوق خانواده
امیرمهدی کیانی
امیرمهدی کیانی
مدیر هنری و تولید
فرناز شیرمحمدی
فرناز شیرمحمدی
کارشناس حقوق خانواده
محمد خزائی
محمد خزائی
کارشناس حقوق و رسانه