پریچهر جنتی
درباره
عضو شده خرداد ۲۰, ۱۳۹۹

چه کسی پیگیری می کند؟

1
مطالبه ها
0
پیگیری کنندگان
2
در حال پیگیری

مطالبه از ریاست محترم هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون
جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده

١١خردادماه، دولت در آیین‌نامه اجرایی بند«الف»تبصره«١۴» قانون بودجه سال ٩٩کل کشور، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، مصوب کرد که «موالید جدید صرفاً با تایید وزارت کار، تعاون و رفاه ...