محمدرضا علی پور
درباره
عضو شده فروردین ۱۵, ۱۳۹۹
1
مطالبه ها
0
پیگیری کنندگان
1
در حال پیگیری

مطالبه از جناب آقای سعید ممبینی
انحلال اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

ماجرای تاسیس غیرقانونی یک اتحادیه که مشابه آن در کشور وجود دارد و اضافه است!در سال ۹۶اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای ...