مالیات

  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
اعداد و ارقام نشان می‌دهند که بازی بسیار خطرناکی در بازار مسکن در جریان است که برندگان آن سفته بازان و سوداگران، بازندگان نیز مردم و مصرف کنندگان واقعی بازار هستند. همین موضوع سبب شده است تا مجلس یازدهم به محض روی کار آمدن به وضعیت معیشت مردم از جمله بخش مسکن رسیدگی کند، به […]
  1. عمومی
طرح مالیات بر خانه‌های خالی که مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده به ترتیب زیر قابل تصویب است: ۱٫ مطابق بند نخست از ایرادات شورای نگهبان اخذ مالیات موضوع این قانون در مواردی که مالک امکان فروش و یا اجاره ملک خود را به دلایل موجه ندارد، مغایر موازین شرع است.  جهت رفع این ایراد […]
  1. عمومی
اگرچه در گذشته «مالیات» صرفاً روشی جهت تأمین منابع مالی دولت‌ها بود، لکن امروزه به‌عنوان یک ابزار تنظیم‌گر بازار و هدایت نقدینگی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نگاهی به تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان می‌دهد که این ابزار در حال حاضر نقشی تعیین کننده در هدایت نقدینگی به سمت کسب و کارهای مولد دارد. هرچند […]