کسب و کارها

3 مطالبه ها

مطالبه از جناب آقای سعید ممبینی
انحلال اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

ماجرای تاسیس غیرقانونی یک اتحادیه که مشابه آن در کشور وجود دارد و اضافه است!در سال ۹۶اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای ...

از NIX یا مرکز ملی تبادل ارتباطات خبر دارید؟ سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور، مرکز ملی تبادل ...

از جنجال این روزها در مورد حقوق کارگران خبر دارید؟میدونید حداقل دستمزد کارگران طبق قانون چطور باید تعیین بشه؟ بیستم فروردین‌ماه امسال شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران رو در ...