دفتر ما

تهران، خیابان آزادی، خیابان حبیب الله،

خیابان قاسمی، جنب جهاد دانشگاهی شریف،

فضای کار اشتراکی باکس

ما را دنبال کنید
مردم نما پلتفرم طرح و پیگیری مطالبات جمعی از طریق راه های قانونی جهت جلوگیری از تضییع حقوق عامه افراد است.

شماره تماس:
۰۹۳۷۵۲۸۹۹۰۱

ایمیل:
contact@mardomnama.ir

ارتباط با ما