شورای_منسوخ
مطالبه گر: محمد حمید شهریور
دیوان عدالت اداری

انحلال شورای اجرایی فناوری اطلاعات

توضیحات
پیوست مطالبه
2رویدادها
توضیحات

در سال 98، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات دولت تصویب شد اما به نظر می‌رسد مراحل ایجاد این شورا و تصویب این اساسنامه، با مشکلاتی قانونی همراه است. چرا؟

پیش از سال 94، در بند «ج» ماده 4 «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برای تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب هیئت وزیران لازم بود اما در سال 1394 براساس حکم رهبر انقلاب اسلامی، «شورای عالی فضای مجازی» تشکیل شد و براساس بند 1 حکم ایشان، تمامی شوراهای موازی منحل و تمام وظایف و اختیارات آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد.

درسال 1395، شورای عالی فضای مجازی که به حکم رهبری تشکیل شده بود، نام «شورای عالی فناوری اطلاعات» را به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر داد. همچنین مصوب کرد تا وظایف و صلاحیت‌های سابق این شورا به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شود و وظایف و اختیاراتی جدید برای «شورای اجرایی» توسط وزیر وقت ابتدا به «شورای عالی» ارائه شود.

حالا اما اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به یک‌باره با استناد به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات و همچنین فرآیند قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بدون ارائه به شورای عالی فضای مجازی، توسط هیئت دولت تصویب شد درحالیکه بند مذکور یعنی بند «ج» این ماده که اجازه تصویب را برعهده هیات دولت قرار داده بود در سال 94، براساس حکم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی نسخ شده و باید فرآیند با تصویب شورای عالی ادامه یابد؛ به‌همین دلیل وجود این شورا بعلت آنکه فرآیند آن، خلاف قانون تشکیل و مصوب شده، غیرقانونی است که در نتیجه منجر به غیرقانونی بودن مصوبات آن نیز می‌شود.

شرح شکایت به دیوان عدالت اداری در ادامه آمده است...

پیوست مطالبه

به استحضار میرساند که هیِئت وزیران  طی تصویب نامه ای به شماره 108772/ت53092هـ مورخ 29/8/ 1398به موضوع"اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات" با استناد به:

  1. بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب 1382 و
  2. تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ 14/1/1395

اساسنامه شورای مذکور را به شرح پیوست تصویب می­کنند.

  • همان طور که مستحضرید بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات -مصوب 1382 مقرر می­دارد که:« ماده 4- به‌منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبردهای ملی و در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان ‌مدت و بلند مدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و همچنین گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف،      شورای عالی فناوری اطلاعات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی دفتر مدیریت و تجهیز منابع اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در چارچوب سیاست‌های کلی نظام تشکیل می‌گردد.

...

ج- اساسنامه شورای عالی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»

همانطور که مشاهده میشود این بند از ماده مذکور مربوط به تصویب اساسنامه "شورای عالی فناوری اطلاعات" است، که این شورا بر اساس بند یک حکم مورخ 1394/6/14 مقام معظم رهبری (مدظله العالی) خظاب به شورای عالی فضای مجازی، شوراهای عالی مصوب در گذشته (از جمله شورای عالی فناوری اطلاعات) که موازی این شورا هستند، به‌منظور تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و موقعیت محوری و کانونی شورای عالی و نیز انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی منحل شده است. پس با توجه به حکم فوق الذکر که یک حکم حکومتی است و مقدم بر هر قانونی است، بند (ج) ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسخ ضمنی شده و مغایر حکم حکومتی ولی فقیه است و به تبع آن استناد به این بند از ماده ملغی اثر است.

  • همچنین استناد دوم هیئت وزیران به تبصره ماده (2) مصوبه جلسه بیست و هشتم شورای عالی فضای مجازی مورخ 14/1/1395 نیز اشتباه است زیرا این تبصره بیان میدارد که: « ماده2ـ «شورای عالی فناوری اطلاعات» به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر نام یافته و کلیه وظایف راهبردی٬ سیاستگذاری٬ نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به شورای عالی فضای مجازی منتقل میشود. شورای مذکور در چارچوب سیاستهای کلی نظام و مصوبات شورای عالی فضای مجازی فعالیت می‌نماید.
    تبصره ـ شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت مفاد ماده ٬2 توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به شورای عالی فضای مجازی ارائه خواهد شد.»

همانطور که مشاهده میشود شورای عالی فضای مجازی در تبصره ماده2 اشاره به تهیه شرح وظایف شورای اجرایی فناوری اطلاعات توسط توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه آن به شورای عالی میکند، نه تصویب اساسنامه توسط هیئت وزیران. پس استناد به این تبصره از ماده2 اشتباه و مغایر است.

  • همچنین مفاد این اساسنامه از جهات دیگری مغایر با مصوبه فوق الذکر شورای عالی فضای مجازی است زیرا در این مصوبه به انتقال اختیارات و وظایف راهبردی و سیاستگذاری به شورای عالی فضای مجازی اشاره شده است، در حالی که ماده1 و بند های1و2 ماده2 اساسنامه صراحتا به تصویب خط مشی اشاره شده است که با توجه به این که شورای عالی فضای مجازی که طی حکم مذکور توسط مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) یک نهاد فراقوه ای میباشد و مصوبات آن بالاتر از قوانین عادی و همچنین مصوبات دولتی است، لذا این مواد مذکور خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده است.

با توجه به ادله بیان شده و با استناد به اصل173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند1ماده12 و ماده88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ از ریاست محترم دیوان عدالت اداری و اعضای محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، خواستار ابطال این مصوبه از حیث مغایرت با قانون و خروج از اختیارات و عدم صلاحیت مرجع تصویب کننده هستم.


رویدادها
Card image cap
مطالبه‌گر | سه شنبه 03/06/1399
بازی در زمینِ اشتباهی / چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟
مشاهده خبر
Card image cap
مطالبه‌گر | جمعه 02/12/1399
ثبت دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری
مشاهده خبر