#مرخصی_زایمان
  مطالبه گر: عطیه همتی
  دیوان عدالت اداری

دریافت کامل مقرری مرخصی 9ماهه زایمان

توضیحات
دریافت دادخواست و پیگیری
پیوست مطالبه
توضیحات

سازمان تامین اجتماعی موظف است به زنان شاغلی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند به مدت 9 ماه تمام، معادل درصدی از حقوق دوران اشتغالشان مقرری پرداخت کند؛ اما در تمامی موارد تامین اجتماعی از پرداخت کامل مقرری مذکور خودداری می‌کند و در این سازمان پرداخت تنها 6ماه از مقرری مذکور، به رویه‌ای ثابت بدل شده است.

جهت پیگیری این موضوع و دریافت کامل مبلغ مقرری مرخصی زایمان، متقاضی باید پس از مراجعه به تامین اجتماعی (چیکار کنه در تأمین اجتماعی؟) دادخواستی در شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ثبت کند تا پس از رسیدگی و رأی قاضی، تأمین اجتماعی به پرداخت تمام مقرری قانونی ملزم شود.

اگر شما نیز با این مسئله مواجه هستید، جهت دریافت دادخواست مورد نیاز خود و آموزش‌های لازم برای ثبت آن در دیوان عدالت اداری می‌توانید به بخش «دریافت دادخواست و پیگیری» در همین صفحه مراجعه کنید.

«برای دریافت دادخواست و آموزش‌های لازم جهت ثبت آن در دیوان عدالت اداری و پیگیری دریافت کامل مقرری مرخصی زایمان خود، بر روی «مشاهده و آموزش» کلیک کرده و پس از پرداخت مبلغ 15 هزار تومان، وارد فرایند دریافت آموزش و دادخواست مورد نیاز خود شوید.»

دریافت دادخواست و پیگیری

جهت پیگیری این موضوع، با ثبت نام و پرداخت هزینه اندک، دادخواست مورد نیاز جهت پیگیری و دریافت مقرری مرخصی زایمان خود را دریافت کنید و به دیوان عدالت اداری مراجعه نمائید.

مشارکت: 6

مقرری مرخصی زایمان 9 ماهه مرا پرداخت نکرده‌اند

پیوست مطالبه

در صورتیکه 10000 نفر مطالبه مرخصی زایمان را امضا کنند، کارشناسان حقوقی همکار مردم نما این مطالبه را تا رفع مشکل برای تمامی مادران شاغل و تغییر رویه خلاف قانون سازمان تأمین اجتماعی پیگیری خواهند کرد. برای امضای این مطالبه به قسمت «دریافت دادخواست و پیگیری» مراجعه کنید.