#بیکاری_کرونایی
  مطالبه گر: محمدامین سلیمی
  دیوان عدالت اداری, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, معاونت حقوقی ریاست جمهوری

هنوز بیمه بیکاری من پرداخت نشده

دادخواست حضوری
دادخواست غیر حضوری
دادخواست حضوری

این دادخواست برای کسانی است که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شده‌اند اما مقرری آن‌ها هنوز پرداخت نشده‌است و با این دادخواست از سازمان تامین اجتماعی جهت عدم پرداخت حق قانونی خود شکایت می‌کنند.

در دادخواست حضوری شما می‌توانید با تکمیل مشخصات زیر و کلیک بر روی گزینه «دریافت دادخواست»، دادخواست آماده و قابل چاپ مختص خودتان را به صورت رایگان دریافت کنید.

با چاپ برگه دادخواست و مراجعه حضوری به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور، قادر خواهید بود دادخواست خود را شخصا ثبت کرده و آن را پیگیری نمایید. حتما دقت نمائید که پیوست‌های زیر را به همراه برگه دادخواست داشته باشید. برای مشاهده آدرس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر خود اینجا کلیک کنید.

پیوست شماره 1: «سوابق بیمه تامین اجتماعی». این سوابق را می‌توانید از سایت تامین اجتماعی دریافت نمائید.

پیوست شماره 2: پاسخ استعلام سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری. این پاسخ را باید از سایت درخواست بیمه بیکاری دریافت نمائید.

پیوست شماره 3: برای دانلود کلیک کنید.

پیوست شماره 4: برای دانلود کلیک کنید.


دادخواست غیرحضوری

این دادخواست برای کسانی است که توسط وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی مشمول دریافت بیمه بیکاری کرونا شناخته شده‌اند اما مقرری آن‌ها هنوز پرداخت نشده‌است و با این دادخواست از سازمان تامین اجتماعی جهت عدم پرداخت حق قانونی خود شکایت می‌کنند.

در دادخواست غیرحضوری شما می‌توانید با تکمیل مشخصات زیر و کلیک بر روی گزینه «دریافت دادخواست»، متن دادخواست آماده‌ی مختص خودتان را به صورت رایگان دریافت خواهید کرد. با مراجعه بهسامانه اینترنتی ساجد (سامانه جامع دیوان عدالت اداری)، دادخواست خود را بدون نیاز به مراجعه حضوری، در دیوان عدالت اداری ثبت کرده و پیگیری نمایید.

دقت داشته باشید که حتما پیوست های زیر را به همراه دادخواست در سامانه ثبت نمائید:

پیوست شماره 1: «سوابق بیمه تامین اجتماعی». این سوابق را می‌توانید از سایت تامین اجتماعی دریافت نمائید.

پیوست شماره 2: پاسخ استعلام سامانه الکترونیکی ثبت درخواست متقاضیان بیمه بیکاری. این پاسخ را باید از سایت درخواست بیمه بیکاری دریافت نمائید.

پیوست شماره 3: برای دانلود کلیک کنید.

پیوست شماره 4: برای دانلود کلیک کنید.