شرایط استفاده از مردم نما

کاربران پلتفرم مردم نما می توانند با رعایت و آگاهی از شرایط و نکات زیر از امکانات این پلتفرم استفاده نمایند. لازم به ذکر است که پلتفرم مردم نما خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته و با اتکا به پذیرش جایگاه مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سعی در ایجاد بسترهای تعاملی ایشان جهت مشارکت در تصمیم سازی و نظارت بر اعمال حاکمیتی و اداری با استفاده از حقوق متعدد قانونی ملت دارد و تمامی شرایط و نکات زیر در طول قوانین و مقررات کشور در پلتفرم مردم نما رعایت می گردد.

ویژگی های پلتفرم مردم نما

 1. مردم نما به عنوان یک پلتفرم صرفا بستر ارتباطی و تعاملی مردم و فعالان و کارشناسان جهت حل مسائل جمعی مشترک با استفاده از راهکارهای قانونی و تخصصی می باشد. عنوان و متن هر دادخواست توسط کاربران نوشته می شود و مسئولیت حقوقی آن برعهده ایجاد کننده دادخواست است و مردم نما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 2. پلتفرم مردم نما از مشارکت ۳ گروه فعالان اجتماعی، کارشناسان و حامیان تشکیل گردیده است و مسئولیت پیگیری دادخواست تا حصول نتیجه برعهده فعال اجتماعی با همکاری کارشناسان می باشد و مردم نما مسئولیتی در خصوص پیگیری، نظارت و یا ارزیابی فعالیت یا نظرات ایشان نخواهد داشت.
 3. محتوای هر دادخواست در پلتفرم از بخش توضیحات، نامه و گزارش های مرتبط تشکیل شده که متن آن صرفا از طریق فعال اجتماعی و یا نویسنده همکار وی قابل ویرایش می باشد. در صورتیکه پس از انتشار توسط ایشان تغییری در متن دادخواست اعمال گردد که مخالف قوانین و مقررات کشور و یا شرایط پلتفرم باشد، مردم نما تنها در برابر گزارش های تخلف مسئول خواهد بود.

شرایط امضای دادخواست

 1. امضای هر دادخواست به عنوان موافقت فرد در پیگیری و تلاش برای رسیدن به نتیجه بیان شده در دادخواست می باشد و هر کاربر پیش از ثبت امضا می بایست از امضای آن اطمینان داشته باشد چراکه امکان بازپس گیری امضا فراهم نمی باشد.
 2. امضای دادخواست صرفا از طریق ایمیل و شماره تماس امکان پذیر است که البته مردم نما در تلاش است تا بمرور با تقویت زیرساخت های فنی بیش از پیش از امضا توسط ربات ها و… جلوگیری نماید.
 3. اسامی امضاکنندگان و سوابق فعالیت ایشان در پلتفرم به عنوان حامیان هر دادخواست نمایش داده می شود که البته اطلاعات شخصی دیگر افراد در صورت ثبت نزد مردم نما محرمانه خواهد بود و فقط در صورت وجود دستور قانونی قابل ارائه به مراجع قضایی خواهد بود.

شرایط ایجاد دادخواست

 1. هر فرد به هر تعداد که مایل باشد می تواند در پلتفرم مردم نما دادخواست ایجاد نماید و شرط آن تنها ایجاد حساب کاربری در پلتفرم می باشد. هر دادخواست تنها پس از بررسی از سمت مردم نما از جهت عدم وجود تخلف و امکان پیگیری قانونی در پلتفرم منتشر خواهد شد.
 2. هر دادخواست می تواند صرفا با درج عنوان و توضیحات ثبت شود و در ادامه با همکاری کارشناسان در پلتفرم تکمیل شود. نظرات تخصصی کارشناسان در خصوص هر دادخواست با مسئولیت کارشناس ثبت و انتشار می گردد و مردم نما مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 3. ثبت دادخواست در تمامی موضوعات موجود در پلتفرم امکان پذیر می باشد و کاربران می توانند درخواست خود برای ثبت موضوع جدید را از طریق تماس با ما برای مردم نما ارسال نمایند.
 4. مردم نما حق دارد براساس نظر کارشناسان خود از انتشار دادخواست هایی که در آن تخلف از قوانین صورت گرفته است ممانعت بعمل آورد و در صورت لزوم از ادامه فعالیت کاربر مرتبط با آن جلوگیری نماید.

عموم شرایط

 1. مردم نما خود را در قبال حمایت از عموم دادخواست های منتشر شده در پلتفرم در راستای حق آزادی بیان مسئول می داند و هیچگونه نظرات و سلایق شخصی مسئولان پلتفرم در بررسی ها و یا حمایت ها اعمال نخواهد شد.
 2. مسئولیت هرگونه محتوای منتشره در پلتفرم اعم از دادخواست، گزارش، نظر و… برعهده نویسنده آن است و مردم نما مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. البته اطلاعات نویسنده نزد مردم نما محرمانه است مگر به درخواست قانونی مراجع قضایی.