آموزش الکترونیکی

مطالبه از وزارت آموزش و پرورش
ابطال بخشنامه استفاده از پیام رسان شاد

آیا میدانید پیام‌رسان شاد که برای ارائه خدمات آموزشی در طول کرونا توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده و در حال اجراست، مغایر با اصل ۳۰ قانون اساسی است؟ اصل ...