شورای منسوخ

مطالبه از دیوان عدالت اداری
انحلال شورای اجرایی فناوری اطلاعات

در سال ۹۸، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات ...