وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

مطالبه از دیوان عدالت اداری
انحلال شورای اجرایی فناوری اطلاعات

در سال ۹۸، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات ...

از NIX یا مرکز ملی تبادل ارتباطات خبر دارید؟ سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور، مرکز ملی تبادل ...