کارفرما

از جنجال این روزها در مورد حقوق کارگران خبر دارید؟میدونید حداقل دستمزد کارگران طبق قانون چطور باید تعیین بشه؟ بیستم فروردین‌ماه امسال شورای عالی کار، میزان حداقل دستمزد کارگران رو در ...