کرونا

مطالبه از دادستان کل کشور
درخواست تعویق کنکورهای سال ۹۹

درخواست تعویق کنکورهای سال ۹۹ به دلیل افزایش مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر ویروس کرونا در کشور با شیوع ویروس کرونا در کشور روند انجام بسیاری از امور در حوزه‌های مختلف ...