ویژه در مطبوعات
انتشار ویدئوی معرفی کمپین
رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید
51نمایش

می 1, 2020

ویدئوی معرفی کمپین دستمزد ناکارگر در اینستاگرام منتشر گردید. با به اشتراک گذاری دوباره این ویدئو ما را در افزایش حامیان کمپین همراهی نمائید.

رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید

انتشار ویدئوی معرفی کمپین

ویدئوی معرفی کمپین دستمزد ناکارگر در اینستاگرام منتشر گردید. با به اشتراک گذاری دوباره این ویدئو ما را در افزایش حامیان کمپین همراهی نمائید.

www.instagram.com

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

83 حامیان
917 حمایت مورد نیاز است تا 1,000