ویژه در مطبوعات
راه اندازی نقشه تعاملی وضعیت زندگی با حداقل دستمزد ۹۹ در هر استان
رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید
71نمایش

آوریل 25, 2020

مردم نما با استفاده از آمارهای متوسط هزینه هر خانواده در هر استان که توسط مرکز ملی آمار ایران منتشر گردیده است نقشه ای تعاملی طراحی نموده است که با تغییر حداقل دستمزد پیشنهادی برای کارگران در کشور می توانید از وضعیت زندگی هر خانواده در هر استان مطلع شوید. در این نقشه که هر رنگ نشاندهنده اختلاف متوسط هزینه هر خانواده در ماه با حداقل دستمزد مصوب است، می توانید شرایط زندگی در استان های مختلف را با هم مقایسه کنید.

رسیدگی به دادخواست ابطال مصوبه شورای عالی کار را تسریع ببخشید

راه اندازی نقشه تعاملی وضعیت زندگی با حداقل دستمزد ۹۹ در هر استان

مردم نما با استفاده از آمارهای متوسط هزینه هر خانواده در هر استان که توسط مرکز ملی آمار ایران منتشر گردیده است نقشه ای تعاملی طراحی نموده است که ...

mardomnama.ir

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

83 حامیان
917 حمایت مورد نیاز است تا 1,000