ویژه در مطبوعات
شاد فقط دستیار می شود. دستور آموزش و پرورش به تدوین درسنامه بجای شاد.
70نمایش

ژوئن 10, 2020

حکیم زاده اضافه کرد: امسال آموزش و پرورش فقط از بستر شاد کار را انجام نداد در سطح ملی تلویزیون آموزشی و ارائه دروس به صورت زنده، شاد هم ۱۳۱۳ میلیون کاربر دارد و تداوم آموزش در مناطقی که فاقد اینترنت بودند و راهکارهای مختلفی مثل ارسال درسنامه‌ها راه‌اندازی مراکز رادیویی پاسخگویی به اشکالات و اصلا به این شکل نیست که آموزش و پرورش به آنها توجهی نداشته باشد در دستورالعمل شاد اشاره شده است مدیران مدارس موظفند بچه‌های که امکان دسترسی به شاد را ندارند شناسایی کنند و روش‌های جایگزین آموزش آنها را طراحی کنند.

شاد فقط دستیار می شود. دستور آموزش و پرورش به تدوین درسنامه بجای شاد.

حکیم زاده اضافه کرد: امسال آموزش و پرورش فقط از بستر شاد کار را انجام نداد در سطح ملی تلویزیون آموزشی و ارائه دروس به صورت زنده، شاد هم ۱۳۱۳ ...

tn.ai

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

تایید پیروزی!
این دادخواست با 35 حامی پیروز شده است.