ویژه در مطبوعات
چه مقدار از یارانه تاکنون به جیب دولت رفته است؟
جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده
46نمایش

ژوئن 13, 2020

طبق مصوبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ دولت، از این تاریخ به بعدبه نوزادانی که تازه به دنیا می آیند یارانه ای تعلق نمی گیرد مگر به تایید وزارت کار ورفاه اجتماعی. با در نظر گرفتن تعداد تولد نوزاد در هر دقیقه در کشور ببینیم تاکنون چه مقدار پول از یارانه ها به جیب دولت رفته است در این صفحه می توانید با مشاهده ثانیه شمار از لحظه تصویب مصوبه متوجه شوید که از قبال این مصوبه چه مقدار از پول یارانه دیگر به خانواده ها پرداخت نمی شود و به جیب دولت می رود.

جلوگیری از قطع یارانه نوزادان تازه متولد شده

چه مقدار از یارانه تاکنون به جیب دولت رفته است؟

طبق مصوبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ دولت، از این تاریخ به بعدبه نوزادانی که تازه به دنیا می آیند یارانه ای تعلق نمی گیرد مگر به تایید وزارت کار ورفاه اجتماعی. ...

bit.ly

مشابه به روز رسانی

گزارش های بیش تر...

یک پاسخ و یا نظر بدهید

You should ورود or عضویت account to post comment.

تایید پیروزی!
این دادخواست با 1,250 حامی پیروز شده است.