حساب کاربری - مجله مردم نما

محمدجواد محقق مقالات

  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
یکی از اصول مهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نودم است که بیان می‌دارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوۀ مجریه یا قوۀ قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی […]
  1. عمومی
«طرح جامع آموزش و پذیرش وکالت» که اسفندماه سال ۱۳۹۶ در مجلس وصول شد، مقدمه‌ساز انتشار و تحلیل اخباری در رابطه با شغل وکالت و مشکلات آن در فضای جامعه بود. وکالت در ایران، متوقف به کسب مجوز از دو نهاد است؛ یکی «کانون وکلای دادگستری ایران» که نهادی خصوصی و غیردولتی است؛ و دیگری […]