راه کوتاه تره اگر تنها نباشی...
برای رسیدن به خواسته های قانونی، می توانیم با هم باشیم تا راحت تر شود.
دادخواست جدید از مردم نما چه می دانید؟
مردم نما چه می کند؟
پیگیری و موفقیت
پیگیری و موفقیت
راهکار درست تا رسیدن به موفقیت پیگیری می شود.
حمایت کنید
حمایت کنید
برای جذب حمایت، دادخواست را با دیگران به اشتراک گذارید.
راهکار بیابید
راهکار بیابید
افراد متخصص، برای حل مشکل راهکار ارائه می دهند.
آغاز یک دادخواست
آغاز یک دادخواست
هر دادخواست با ثبت یک مشکل مشترک جمعی آغاز می شود.
در حال پیگیری

یک دادخواست آغاز کنید، حمایت جذب کنید، مشکل را حل کنید و لذت ببرید!

ما به شما کمک می کنیم برای مشکلات جمعی راهکار پیدا کنید و کسی که به شما در حل مشکل کمک کند. با همکاری هم می توانیم مشکلات را سریعتر، راحت تر و ارزان تر حل کنیم. پس از همین حالا شروع کنید و آغازگر یک دادخواست جدید باشید تا یک حق کمتر از دست برود.

مجله مردم نما
0219
درگاه نابرابر
یادداشت ها
درگاه نابرابر

وقتی مرکز ملی تبادل اطلاعات برخلاف قانون موجب تبعیض می‌شود! مجله مردم‌نما_زهرا سادات ...

0215
حکایت ارزهای معلق
یادداشت ها
حکایت ارزهای معلق

وقتی دولت، بجای مجلس تصمیم می‌گیرد! مجله مردم‌نما_ رضوان نصراللهی؛ ارز‌های رمز پایه نوعی ...

0228
بازی در زمینِ اشتباهی
یادداشت ها
بازی در زمینِ اشتباهی

چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟ مجله مردم‌نما_محمد حمید شهریور؛ امروزه در دنیای تفوق ...

مردم نما چه می کند؟

مردم نما با این پلتفرم در تلاش است با ایجاد بستری جهت ارتباط میان این سه گروه فعالان اجتماعی، متخصصانی که توانایی حل مسائل و مشکلات را در بسترهای قانونی دارند مانند حقوقدانان و ذینفعان یا خیّرینی که حل مسائل و مشکلات برای ایشان اهمیت داشته و توانایی حمایت از آن را دارند، چرخه ای از ارزش را برای هدایت به سمت حل مسائل و مشکلات جمعی کشور هدایت نماید.

مردم در این پلتفرم می توانند از کوچکترین مسائل و مشکلات مشترک خود مانند مسائلی محلّی خود تا مسائل کلانِ اثرگذار بر جامعه که موجب تضییع حقی از ایشان گردیده است مانند مصوبات خلاف قانون هیئت دولت را پیگیری نمایند و در بستری قانونی و بدور از هرگونه حاشیه و احتمالات مشکلات سیاسی و امنیتی، حل نمایند. این پلتفرم علی رغم تسهیل پیگیری و حل مسائل و مشکلات جمعی، موجب تقویت روحیه مطالبه گری و دفاع و صیانت از حقوق عامه شده و مدلی همه جانبه از عدالتخواهی و مطالبه گری را نیز به جامعه ارائه می نماید.