0 127
درگاه نابرابر
یادداشت ها
درگاه نابرابر

وقتی مرکز ملی تبادل اطلاعات برخلاف قانون موجب تبعیض می‌شود! مجله مردم‌نما_زهرا سادات ...

0 125
حکایت ارزهای معلق
یادداشت ها
حکایت ارزهای معلق

وقتی دولت، بجای مجلس تصمیم می‌گیرد! مجله مردم‌نما_ رضوان نصراللهی؛ ارز‌های رمز پایه نوعی ...

0 131
بازی در زمینِ اشتباهی
یادداشت ها
بازی در زمینِ اشتباهی

چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟ مجله مردم‌نما_محمد حمید شهریور؛ امروزه در دنیای تفوق ...

0 169
نقشه مردم‌نما چه می‌گوید؟
تعاملی
نقشه مردم‌نما چه می‌گوید؟

یک نقشه که به شما نشان می‌دهد راه برون رفت از بحران ...

0 121
نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار
یادداشت ها
نگاهی به ماده ۴۱ قانون کار

عدم توجه به قانون و تعیین حداقل دستمزد مشترک برای تمام مناطق ...

آوریل 30, 2020 محمدرضا علی پور
0 185
دستمزدی ناکارگر و شرط قانونی فراموش شده!
یادداشت ها
دستمزدی ناکارگر و شرط قانونی فراموش شده!

شورای عالی کار تا کنون از اجرای قانون تعدی کرده و طی ...

آوریل 30, 2020 سیده زهرا حسینی