بلاکچین

  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
در سال ۲۰۰۹ فردی، به نام ساتوشی ناکاماتو با ارائه مقاله‌ای، رمزارز را به جهان معرفی نمود. رمزارزها بر بستری به نام زنجیره‌های بلوکی یا بلاک‌چین، تولید و منتشر می‌شوند. زنجیره بلوکی “پایگاه دادهی توزیع شده” است، که فهرستی حاوی رکودهای درحال رشد را به صورت بلاک، درخود ضبط نموده و آنها را ازخطرات احتمالی […]
  1. عمومی
فناوری نوپایِ بلاکچین اخیراً به کمک قرارداد هوشمند آمده تا با بهره‌گیری از ماهیت غیرمتمرکز خود اجرای بی‌طرفانه قراردادها را تضمین کند. هرچند هنوز بسترهای لازم برای استفاده گسترده از این قراردادها در زندگی بشر فراهم نشده است، اما تجربه نشان داده که فناوری‌های نوین، خیلی زود راه خود را به زندگی عموم باز می‌کنند. […]