حقوق عمومی

  1. عمومی
از آنجایی که طبق اصل ۵۶ قانون اساسی، قانونگذاران اصل حاکمیت آرای مردم را پذیرفته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که همه ارکان نظام براساس آرای مردم انتخاب می‌شوند. وقتی به اصول دیگر قانون اساسی مراجعه می‌کنیم، ملاحظه می‌شود که این قانون اساسی بر اصل جمهوریت نظام و حاکمیت آرای مردم تأکید کرده و بر همین […]
  1. عمومی
  2. منتخب سردبیر
دوازدهم آذرماه سال ۵۸ ملت ایران به میثاق ملی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رأی داده و خواهان عمل به آن شدند. اصولی که به‌وسیله خبرگان ملت، براساس موازین اسلامی، تنظیم شده و ارکان جمهوری اسلامی را مشخص ساخته است. حقوق ملت یکی از مسائلی که به برکت انقلاب اسلامی در قانون اساسی برجسته شده […]
  1. عمومی
اگر شما دانشجوی ترم اول حقوق باشید و تشنه‌ی آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی؛ عبارات «عطف به ما سبق نشدن قوانین»، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها»، «حق دادخواهی و دادرسی» و سایر جملاتی از این قبیل، روح جویای علم شمارا به خوبی سیراب می‌کند. این حس جذابیت همراه با لذت، ماه‌ها ادامه می‌یابد […]
  1. عمومی
در طول برگزاری دوره های مختلف انتخابات های ریاست جمهوری و خصوصا در دوره های اخیر همواره ثبت نام عده ای که صرفا به منظور خبرسازی و جلب توجه رسانه ها وارد صحنه شده اند مورد بحث بوده است. با توجه به اینکه قانون در قبال شرایط اولیه ثبت نام کنندگان در انتخابات سکوت کرده […]