به تیم ما بپیوندید

بهانه جمع‌شدن ما کنارهم در مردم‌نما باشد تا با ساده‌ترین روش‌هایی که بلدیم، از یک وکیل متخصص برای برطرف‌کردن این درد مشترک حمایت کنیم. حل مشکلات و مطالبات مشترک مردم از ساده‌ترین راه‌های قانون که بسیاری از ما آشنایی لازم با را با آنها نداریم،فراهم می‌کند

خدمات ما

ایجا مطالبه خود
جمع‌سپاری حق‌الزحمه
یادداشت‌های حقوقی
فروش دادخواست‌های پرفروش
اخذ وکالت دسته جمعی
پروفایل اختصاصی

مردم‌نما چگونه کار می‌کند

جمع‌سپاری مالی
تامین نیازهای مالی اطلاع‌رسانی مطالبه وپیگیری آن تا حصول نتیجه
افزایش آکاهی
افزایش آگاهی نسبت به حقوق قانونی و قوانینی که در خصوص مطالبه ومساله مطرح‌شد
‌وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب
حضور وکلا و حقوق‌دان‌های مجرب جهت بررسی و پیگیری شکایات و مطالبه‌ها

برای حل شکایات و مطالبات جمعی عضوی از مردم‌نما شوید

ثبت نام