درخواست مطالبه

اگر با مسئله‌ای مواجه هستید یا مسئله‌ای را می‌شناسید که افراد زیادی درگیر آن هستند و می‌توان آن را به یک مطالبه جمعی تبدیل کرد از طریق فرم زیر آن را با ما در میان بگذارید. کارشناسان مردم نما پس از بررسی مسئله، با شما تماس خواهند گرفت.