درخواست ثبت پرونده

اگر با مسئله‌ای مواجه هستید یا مسئله‌ای را می‌شناسید که افراد زیادی درگیر آن هستند و می‌توان آن را به شکایت دسته‌جمعی تبدیل کرد، آن را از طریق فرم زیر با ما در میان بگذارید. کارشناسان مردم‌نما پس از بررسی مسئله، با شما تماس خواهند گرفت.