تحویل_گذرنامه
amir irani
پلیس گذرنامه ناجا

گذرنامه دائمی صادر می‌شود

خبرگزاری مهر | دوشنبه 07/15/1398


رلیس گذرنامه ناجا گفت: برگ تردد به‌صورت موقت خواهد بود و تنها در زمان اربعین به کار می‌آید و لذا پس از این سفر متقاضیان با حضور در دفاتر پلیس 10+ اصل گذرنامه خود را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، نقد علی شریفی درباره آخرین وضعیت گذرنامه‌های صادره در اربعین 98، توضیح داد: برگ تردد به‌صورت موقت خواهد بود و تنها در زمان سفر اربعین به کار می‌آید و لذا پس از اربعین متقاضیان با حضور در دفاتر پلیس 10+ اصل گذرنامه خود را به‌سرعت دریافت می‌کنند و مشکلی برای این امر وجود نخواهد داشت.

وی گفت: درصورتی‌که متقاضیان مدارک خود را کاملاً تحویل داده و هنوز در سامانه پیامکی برایشان کد پیگیری ارسال نمی‌شود می‌بایست به دفاتر مراجعه کنند چراکه ممکن است مدارکشان دارای نقص بوده باشد.

رئیس پلیس گذرنامه ناجا گفت: دو راه برای پیگیری درخواست گذرنامه یا برگ تردد وجود دارد که پیامک کردن شماره ملی با سامانه‌های گذرنامه و همچنین حضور در دفاتر پلیس 10+در زمره این راه است.ئیس پلیس گذرنامه ناجا گفت: برگ تردد به‌صورت موقت خواهد بود و تنها در زمان اربعین به کار می‌آید و لذا پس از این سفر متقاضیان با حضوربه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو اربعین، نقد علی شریفی درباره آخرین وضعیت گذرنامه‌های صادره در اربعین 98، توضیح داد: برگ تردد به‌صورت موقت خواهد بود و تنها در زمان سفر اربعین به کار می‌آید و لذا پس از اربعین متقاضیان با حضور در دفاتر پلیس 10+ اصل گذرنامه خود را به‌سرعت دریافت می‌کنند و مشکلی برای این

دیگر وقایع مطالبه
Card image cap
خبرگزاری مهر | دوشنبه 07/15/1398
گذرنامه دائمی صادر می‌شود
مشاهده خبر
Card image cap
خبرگزاری ایسنا | یکشنبه 07/21/1398
مابه‌ التفاوت هزینه صدور روادید زائران اربعین بازگردانده می‌شود
مشاهده خبر