دستمزد_ناکارگر
محمدعلی مطهری
رئیس قوه قضائیه

چرا دیوان عدالت اداری باید مصوبه دستمزد کارگران را ابطال کند؟

خبرگزاری دانشجو | یکشنبه 01/31/1399

با توجه به شکایت نماینده کارگران و قشر‌های مختلف شهروندی نسبت به مصوبه شورای عالی کار، دیوان عدالت اداری موظف است به شکایات رسیدگی کند البته با توجه به تعارض با مواد قانون، قطعا مصوبه باید ابطال شود، اما آیا این اتفاق می‌افتد؟

ادامه این گزارش را در لینک زیر بخوانید: 

دیگر وقایع مطالبه
Card image cap
مطالبه‌گر | چهارشنبه 02/03/1399
ثبت دادخواست در دیوان عدالت اداری
مشاهده خبر
Card image cap
مردم‌نما | سه شنبه 03/06/1399
نقشه مردم‌نما چه می‌گوید؟
مشاهده خبر
Card image cap
خبرگزاری دانشجو | سه شنبه 01/26/1399
ماده 48 قانون کار و «هزار راه نرفته» / وقتی شورای عالی کار نص قانونی را بی ارزش می‌کند
مشاهده خبر