شورای_منسوخ
محمدرضا علی پور
دیوان عدالت اداری

ثبت دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری

مطالبه‌گر | جمعه 02/12/1399

دادخواست ابطال مصوبه تعرفه گذاری خدمات NIX با شرح شکایت بیان شده در دیوان عدالت اداری ثبت گردید.

دیگر وقایع مطالبه
Card image cap
مطالبه‌گر | سه شنبه 03/06/1399
بازی در زمینِ اشتباهی / چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟
مشاهده خبر