جلوگیری از قطع یارانه نوزادان #حمایت
موفق شد
 
مطالبه گر: پریچهر جنتی
 
کارشناس حقوقی: سعید فیض عارفی
 
سازمان مربوطه: هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون, رئیس مجلس شورای اسلامی

چه مقدار از یارانه تاکنون به جیب دولت رفته است؟

مطالبه‌گر | شنبه 03/24/1399

طبق مصوبه 11 خرداد 1399 دولت، از این تاریخ به بعدبه نوزادانی که تازه به دنیا می آیند یارانه ای تعلق نمی گیرد مگر به تایید وزارت کار ورفاه اجتماعی. با در نظر گرفتن تعداد تولد نوزاد در هر دقیقه در کشور ببینیم تاکنون چه مقدار پول از یارانه ها به جیب دولت رفته است در این صفحه می توانید با مشاهده ثانیه شمار از لحظه تصویب مصوبه متوجه شوید که از قبال این مصوبه چه مقدار از پول یارانه دیگر به خانواده ها پرداخت نمی شود و به جیب دولت می رود.

دیگر وقایع مطالبه

رویدادها


جلوگیری از قطع یارانه نوز...
فرصت 10 روزه دولت برای لغ...
سایت خبری نماینده - 1399/04/24

مشاهده خبر
جلوگیری از قطع یارانه نوز...
فرصت 10 روزه دولت برای لغ...
خبرگزاری فارس - 1399/04/24

مشاهده خبر
جلوگیری از قطع یارانه نوز...
پیروزی!...
مطالبه‌گر - 1399/04/24

مشاهده خبر