شرایط استفاده از مردم‌نما

کاربران پلتفرم مردم‌نما می‌توانند با رعایت و آگاهی از شرایط و نکات زیر از امکانات این پلتفرم استفاده نمایند. لازم به ذکر است که پلتفرم مردم‌نما خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران دانسته و با اتکا به پذیرش جایگاه مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران سعی در ایجاد بسترهای تعاملی ایشان جهت مشارکت در تصمیم‌سازی و نظارت بر اعمال حاکمیتی و اداری با استفاده از حقوق متعدد قانونی ملت دارد و تمامی شرایط و نکات زیر در طول قوانین و مقررات کشور در این پلتفرم رعایت می‌گردد.

ویژگی‌های پلتفرم مردم‌نما

 1. مردم‌نما به عنوان یک پلتفرم، صرفا بستر ارتباطی و تعاملی مردم و فعالان و کارشناسان جهت حل مسائل جمعی مشترک با استفاده از راهکارهای قانونی و تخصصی می‌باشد. عنوان و متن هر دادخواست توسط کاربران نوشته می‌شود و مسئولیت حقوقی آن برعهده ایجاد کننده دادخواست است و مردم‌نما هیچ مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 2. پلتفرم مردم‌نما از مشارکت ۳ گروه فعالان اجتماعی، کارشناسان و حامیان تشکیل گردیده است و مسئولیت پیگیری دادخواست تا حصول نتیجه برعهده فعال اجتماعی با همکاری کارشناسان می‌باشد و مردم‌نما مسئولیتی در خصوص پیگیری، نظارت و یا ارزیابی فعالیت یا نظرات ایشان نخواهد داشت.
 3. پلتفرم مردم‌نما برای هر مطالبه امکان جمع آوری امضا، جمع آوری حمایت مالی و فروش خدمات هوشمند حقوقی فراهم می‌نماید که نوع این مشارکت توسط فعال اجتماعی انتخاب می‌شود.
 4. محتوای هر دادخواست در پلتفرم از بخش توضیحات، پیوست و رویدادهای مرتبط تشکیل شده که متن آن صرفا از طریق فعال اجتماعی قابل ویرایش می‌باشد. در صورتیکه پس از انتشار توسط ایشان تغییری در متن دادخواست اعمال گردد که مخالف قوانین و مقررات کشور و یا شرایط پلتفرم باشد، مردم‌نما تنها در برابر گزارش‌های تخلف مسئول خواهد بود.

شرایط مشارکت در هر دادخواست

 1. امضای هر دادخواست به عنوان موافقت فرد در پیگیری و تلاش برای رسیدن به نتیجه بیان شده در دادخواست می‌باشد و هر کاربر پیش از ثبت امضا می‌بایست از امضای آن اطمینان داشته باشد چراکه امکان بازپس‌گیری امضا فراهم نمی‌باشد.
 2. امضای دادخواست صرفا از طریق شماره تماسی که با کد تایید احراز هویت می‌شود و نام فرد امکان‌پذیر است.
 3. اسامی امضاکنندگان و سوابق فعالیت ایشان در پلتفرم به عنوان حامیان هر دادخواست صرفا به فعال اجتماعی نمایش داده می‌شود اما در آینده به صورت عمومی نیز منتشر خواهد شد؛ که البته اطلاعات شخصیِ افراد مانند شماره تماس یا دیگر اطلاعات مربوط به حریم خصوصی در صورت ثبت نزد مردم‌نما محرمانه خواهد بود و فقط در صورت وجود دستور قانونی قابل ارائه به مراجع قضایی خواهد بود.
 4. در مطالباتی که بنا به درخواست مرجع مطالبه، پیگیری آن نیازمند ارائه شماره تماس حامیان باشد، شماره تماس‌ها به مرجع مربوطه ارائه خواهند شد اما ارائه دیگر اطلاعات خصوصی افراد منوط به کسب مجوز از ایشان در مورد خاص خواهد بود.

شرایط ایجاد دادخواست

 1. هر فرد به هر تعداد که مایل باشد می‌تواند در پلتفرم مردم‌نما دادخواست ایجاد نماید و شرط آن تنها ایجاد حساب کاربری در پلتفرم می‌باشد. هر دادخواست تنها پس از بررسی از سمت مردم‌نما از جهت عدم وجود تخلف و امکان پیگیری قانونی در پلتفرم منتشر خواهد شد.
 2. هر دادخواست می‌تواند صرفا با درج عنوان و توضیحات ثبت شود و در ادامه با همکاری کارشناسان در پلتفرم تکمیل شود. نظرات تخصصی کارشناسان در خصوص هر دادخواست با مسئولیت کارشناس ثبت و انتشار می‌گردد و مردم‌نما مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 3. ثبت دادخواست در تمامی موضوعات موجود در پلتفرم امکان‌پذیر می‌باشد و کاربران می‌توانند درخواست خود برای ثبت موضوع جدید را از طریق صفحه درخواست مطالبه برای مردم‌نما ارسال نمایند.
 4. مردم‌نما حق دارد براساس نظر کارشناسان خود از انتشار دادخواست‌هایی که در آن تخلف از قوانین صورت گرفته است ممانعت بعمل آورد و در صورت لزوم از ادامه فعالیت کاربر مرتبط با آن جلوگیری نماید.

عموم شرایط

 1. مردم‌نما خود را در قبال حمایت از عموم دادخواست های منتشر شده در پلتفرم در راستای حق آزادی بیان مسئول می‌داند و هیچگونه نظرات و سلایق شخصی مسئولان پلتفرم در بررسی‌ها و یا حمایت‌ها اعمال نخواهد شد.
 2. مسئولیت هرگونه محتوای منتشره در پلتفرم اعم از دادخواست، رویداد و… برعهده نویسنده آن است و مردم‌نما مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت. البته اطلاعات نویسنده نزد مردم‌نما محرمانه است مگر به درخواست قانونی مراجع قضایی.
 3. در صورتیکه حمایت مالی از یک مطالبه به هدف مورد نظر نرسد، کاربران می‌توانند پس از انقضای مدت زمان حمایت از مطالبه، درخواست تسویه آن مبلغ و عودت آن را به سایت ارائه و مبلغ پرداختی به حساب ایشان عودت داده می‌شود.
 4. حمایت‌های مالی جمع‌آوری شده با هماهنگی فعال اجتماعی و پلتفرم مردم‌نما هزینه خواهد شد.
 5. مردم‌نما هیچ مسئولیتی در قبال اسناد و آموزش‌ها و دستیاری‌های حقوقی که در پلتفرم ارائه می‌شود ندارد و مسئولیت آن برعهده کارشناس و فعال اجتماعی آن مطالبه می‌باشد.