1. عمومی
آیا براستی نمی دانید وکلا یک حق الوکاله توافق می کنند بین خود و موکل، و گاهی هم مبلغ دیگری منعکس می کنند: مطابق با تعرفه؟! واقعا نمی دانید یا خودتان را به ندانستن زده اید؟ به شرط انصاف و پیگیری، نوش جانشان. حتی تعرفه داشتن به معنی کسب و کار نبودن نیست! فتامل. همین […]
 1. عمومی
مجلس در سکوتی خبری و در اقدامی غافلگیرانه در اردیبهشت ماه مصوبه ای را با عنوان «طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اصلاح سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» به تصویب رساند که براساس بند م ماده ۷ این مصوبه، حرفه وکالت کسب و کار تلقی خواهد شد. صرفنظر از مغایرت این مصوبه با […]
 1. عمومی
 2. منتخب سردبیر
«حقوق سربازان ۳ برابر می‌شود»! خوشحال کننده است، نه؟ قاعدتاً باید کلاه از سر برداشت و ایستاده برای مسئولانی که این همه به فکر سربازان وطن هستند، دست زد تا آن‌ها هم با لبخندی مناعت طبع بلندشان را نشان دهند. این تیتر دقیقاً قرار است چنین نتیجه‌ای داشته باشد. اما شاید بد نباشد این‌طور مواقع […]
 1. عمومی
اینکه یکباره در روزنامه رسمی با نسخ دو ماده مهم در حقوق مدنی مواجه شویم، چیزی بیش از یک شوک را در پی دارد؛ آن هم دو ماده‌ای که در خصوص حقوق زنان بسیار تأثیرگذار است: یکی در خصوص حق فسخ زنان و دیگری طلاق قضایی به‌خاطر عسر و حرج. دو تفسیر می‌توان از این […]
 1. عمومی
 2. منتخب سردبیر
مجلس یازدهم در روزهای اخیر در قالب طرح تسهیل صدور بعضی مجوزهای کسب وکار، دست به اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی زده و در اقدامی عجیب و برخلاف اصول و موازین حقوقی در بند م ماده ۷ این مصوبه وکالت دادگستری را کسب و کار تجاری تلقی کرده است. […]
 1. عمومی
اگر شما دانشجوی ترم اول حقوق باشید و تشنه‌ی آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی؛ عبارات «عطف به ما سبق نشدن قوانین»، «اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها»، «حق دادخواهی و دادرسی» و سایر جملاتی از این قبیل، روح جویای علم شمارا به خوبی سیراب می‌کند. این حس جذابیت همراه با لذت، ماه‌ها ادامه می‌یابد […]
 1. عمومی
 2. منتخب سردبیر
به موجب ماده ۸۴ قانون شهرداری و بند ۱۵ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، سازمان حمل و نقل مسافر(قطار شهری) وابسته به شهرداری است. ماده یک  اساسنامه سازمان مذکور نیز بیانگر این امر و شخصیت حقوقی مستقل سازمان قطارشهری می‌باشد. نظر به اینکه شهرداری برای تأمین بودجه خود و ارائه خدمات […]
 1. عمومی
۱۹ مهر بود که ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا برای استفاده‌نکردن افراد از ماسک در جامعه جریمه تعیین و نیروی انتظامی و بسیج را موظف کرد جریمه‌ها را به افراد متخلف اعلام کنند.
 1. عمومی
ایجاد و استقرار نظام حقوقی عادلانه در هر کشوری در گرو شناسایی و تضمین حقوق و آزادی‌های مشروع مردم است. مهم‌ترین سندی که در هر نظام حقوقی متکفل بیان این حقوق و آزادی‌هاست، قانون اساسی است. اما صرف بیان حقوق مردم در قانون اساسی برای تضمین این حقوق در عرصه عمل کفایت نمی‌کند. قانون اساسی […]
 1. عمومی
بررسی سیر تطورات تاریخی این مقرره که متن آن در قوانین مختلف فوقا ذکر شد درمی‌یابیم که گویی قانونگذار به تدریج از این ایده که قضات را به مراجعه به منابع و فتاوای فقهی دلالت نماید، عقب نشینی کرده است.