شکایت دسته جمعی پرداخت پاداش کرونایی کادر درمان #حمایت
 
کارشناس حقوقی: مهدی حسینی
 
سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری
توضیحات
توضیحات

با شیوع ویروس کرونا در کشور و حضور پزشکان و پرستاران به عنوان کادر درمان در شرایط سخت و خطرناک مبارزه با این ویروس و رسیدگی به وضیعت بیماران، موجب گردید تا دولت به جهت حمایت از این اقشار و زحمات و دشواری‌هایی که به سبب رسیدگی به وضعیت کرونایی متحمل می‌گردند، پاداشی به ایشان پرداخت نماید.
اکنون و پس از گذشت قریب به سه سال از آغاز شیوع این ویروس، بسیاری از پزشکان و پرستاران هنوز موفق به دریافت این پاداش نشده‌اند و مراجع ذیربط نیز به اعتراضات ایشان توجه نمی‌نمایند و این تخلف قانونی مسئولان مربوطه در پرداخت این حق قانونی، سبب نارضایتی کادر درمان گردیده‌است.
این مطالبه با هدف ایجاد و پیگیری حقوقی شکایت دسته‌جمعی کادر درمان از مراجع ذیربط جهت پرداخت پاداش کرونایی ایشان ایجاد گردیده‌است. پزشکان و پرستارانی که براساس شرایط مربوطه می‌بایست در این سال‌ها پاداش کرونایی دریافت می‌کردند، از این پس می‌توانند از طریق این مطالبه، اطلاعات خود را برای مردم‌نما ارسال نمایند و با استفاده از ظرفیت دسته‌جمعی شدن این شکایت و حمایت‌های مردم‌نما، راحت‌تر، سریعتر و کم‌هزینه‌تر به حقوق قانونی خود دست یابند.

پرونده‌های مرتبط

درخواست رفع ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی به سربازان
درخواست رفع ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی به سربازان
#حمایت / محمدرضا علی پور
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
درخواست تنظیم قانون ویژه مادران فرزندپذیر
درخواست تنظیم قانون ویژه مادران فرزندپذیر
#حمایت / سیده زهرا حسینی
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند