رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی #حمایت
 
کارشناس حقوقی: محمدرضا علی پور
 
سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری, دولت
توضیحات
توضیحات
دریافت گواهی تحصیلی یکی از مشکلاتی که اتباع خارجی در کشور دارند؛ درموارد متعددی از ار ارائه گواهی تحصیلی به آنها ممانعت می‌شود با این دلیل که شرایط دریافت برگه حمایت تحصیلی را ندارند.

شرایط دریافت برگه حمایت تحصیلی در بخشنامه‌ای صادر شده اما طبقه‌بندی و محرمانه است؛ در صورتی که اولا ماده 2 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می‌گوید: هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. و ماده 5 این قانون نیز اعلام کرده است که مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترسی مردم قرار دهند حتی تبصره این ماده می‌گوید: اطلاعاتی که متضمن حق و تکلیف برای مردم است باید علاوه بر موارد قانونی موجود از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه های همگانی به آگاهی مردم برسد.

در ادامه، ماده 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نوشته است: «مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است، قابل طبقه‌بندی به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها الزامی است»

پرونده‌های مرتبط

سلب اعتبار «سند الزامات و ضوابط رمز ارزهای» بانک مرکزی
سلب اعتبار «سند الزامات و ضوابط رمز ارزهای» بانک م
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با پولشویی
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 5,000 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
#حمایت
32,000 تومان
مبلغ هدف 5,000,000 تومان

ثبت حمایت
5 نفر حمایت کرده اند