سلب اعتبار «سند الزامات و ضوابط رمز ارزهای» بانک مرکزی #حمایت
موفق شد
 
کارشناس حقوقی: محمدرضا علی پور
 
سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری
توضیحات
توضیحات

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» کرده است. علی‌رغم اینکه گاه نظراتی درخصوص پیش‌نویس بودن این سند به گوش می‌خورد، ولی برخی نهادها و مجموعه‌ها، این سند را لازم‌الاجرا و تصویب‌شده از سوی بانک مرکزی تلقّی کرده و مستند به آن اقدام و برخورد انجام می‌دهند.

در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور را ممنوع کرده است و تبادل و خرید و فروش آنها را تنها در صرافی‌هایی که مقررات آن در بخش الزامات عمومی صرافی‌ها آورده شده است، مجاز دانسته است. در حالی که بنا بر اصول 22 و 46 و 47 قانون اساسی و مواد 10 و 30 و 223 قانون مدنی، و مواد 10 تا 15 قانون پولی بانکی کشور، و اصول مسلم فقهی، وضع این مقرره و ایجاد این محدودیت خارج از حدود صلاحیت بانک مرکزی می‌باشد.

حال در این پرونده در تلاشیم که اولا اعتبار این سند بررسی شده و وضعیت آن روشن گردد و ثانیا در صورت معتبر بودن، حکمی که بالاتر به آن اشاره شد مستند به مواردی که بیان گردید، ابطال شود. این موضوع در اولین مرحله از طریق درخواست ابطال بند مربوطه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیگیری می شود.

پرونده‌های مرتبط

برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با پولشویی
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با
#حمایت
1,500,000 تومان
مبلغ هدف 5,000 تومان

ثبت حمایت
1 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
#حمایت
32,000 تومان
مبلغ هدف 5,000,000 تومان

ثبت حمایت
5 نفر حمایت کرده اند