پرداخت کامل مقرری مرخصی 9 ماهه زایمان #حمایت
موفق شد
 
مطالبه گر: عطیه همتی
 
کارشناس حقوقی: سعید فیض عارفی
 
سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری
توضیحات
توضیحات

سازمان تامین اجتماعی موظف است به زنان شاغلی که از مرخصی زایمان استفاده می‌کنند به مدت 9 ماه تمام، معادل درصدی از حقوق دوران اشتغالشان مقرری پرداخت کند؛ اما در تمامی موارد تامین اجتماعی از پرداخت کامل مقرری مذکور خودداری می‌کند و در این سازمان پرداخت تنها 6ماه از مقرری مذکور، به رویه‌ای ثابت بدل شده است.

جهت پیگیری این موضوع و دریافت کامل مبلغ مقرری مرخصی زایمان، متقاضی باید پس از مراجعه به تامین اجتماعی (چیکار کنه در تأمین اجتماعی؟) دادخواستی در شکایت از سازمان تأمین اجتماعی در دیوان عدالت اداری ثبت کند تا پس از رسیدگی و رأی قاضی، تأمین اجتماعی به پرداخت تمام مقرری قانونی ملزم شود.

اگر شما نیز با این مسئله مواجه هستید، جهت دریافت دادخواست مورد نیاز خود و آموزش‌های لازم برای ثبت آن در دیوان عدالت اداری می‌توانید به بخش «دریافت دادخواست و پیگیری» در همین صفحه مراجعه کنید.

«برای دریافت دادخواست و آموزش‌های لازم جهت ثبت آن در دیوان عدالت اداری و پیگیری دریافت کامل مقرری مرخصی زایمان خود، بر روی «مشاهده و آموزش» کلیک کرده و پس از پرداخت مبلغ 15 هزار تومان، وارد فرایند دریافت آموزش و دادخواست مورد نیاز خود شوید.»

پرونده‌های مرتبط

درخواست رفع ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی به سربازان
درخواست رفع ممنوعیت ارائه تسهیلات بانکی به سربازان
#حمایت / محمدرضا علی پور
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
درخواست تنظیم قانون ویژه مادران فرزندپذیر
درخواست تنظیم قانون ویژه مادران فرزندپذیر
#حمایت / سیده زهرا حسینی
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند