#بیکاری_کرونایی
  مطالبه گر: محمدامین سلیمی
  دیوان عدالت اداری, وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی, معاونت حقوقی ریاست جمهوری

پرداخت بیمه بیکاری تعطیلی ایام کرونا

توضیحات
آموزش و دریافت دادخواست
پیوست مطالبه
توضیحات

شیوع ویروس کرونا مشکلات متعددی را برای بسیاری از مردم ایجاد کرده و خسارت‌های فراوانی را به آن ها وارد آورده است. هرچند برخی از این مشکلات و خسارات غیرقابل اجتناب هستند، لکن می‌توان برخی از آن ها را با تدبیر و اتخاذ تصمیم‌های درست حل نمود یا لااقل از شدت آن ها کاست.
یکی از مهم‌ترین پیامدهای بحران شیوع کرونا تعطیلی بسیاری از کارگاه‌ها اقتصادی به دلیل محدودیت‌های لازم برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود که منجر به  بیکاری بسیاری از کارگران شد.
طبق ماده 15 قانون کار، قرارداد میان کارگر و کارفرما در چنین شرایطی تعلیق شده و کارفرما هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت دستمزد به کارگر ندارد. با توجه به اینکه این شرایط تا مهار این بیماری ادامه خواهد داشت، تداوم این بیکاری یقینا فشار بسیاری را به کارگران بیکار وارد خواهد کرد. بیمه بیکاری، راه حلی برای کم کردن فشار وارده بر کارگران است تا آن‌ها بتوانند با دریافت مقرری بیمه بیکاری، دوران بیکاری خود را با شرایط بهتری سپری کنند.


آموزش و دریافت دادخواست

با ثبت شماره تلفن همراه و نام خود می‌توانید وارد فرایند دریافت رایگان دادخواست و آموزش ثبت آن در دیوان عدالت اداری شوید.

مشارکت: 29

مرا مشمول بیمه بیکاری کرونا ندانسته‌اندبیمه بیکاری پرداخت شده ولی سوابق ثبت نشدههنوز بیمه بیکاری من پرداخت نشده

پیوست مطالبه

سازمان تامین اجتماعی در موضوعات فوق موظف به انجام وظیفه قانونی خود می باشد که متاسفانه به قانون عمل نمی کند. یکی از راه های پیگیری به صورت انفرادی و توسط هر فرد است که از طریق راه های بالا افرادی که با هرکدام از مشکلات مواجه هستند می توانند برای دریافت حقوق خود اقدام نمایند. راه دوم که کارشناسان حقوقی می توانند پیگیری نمایند تا مشکلات بطور جمعی حل شود.

در صورتیکه مایلید یک کارشناس حقوقی این موضوع را پیگیری نماید تا شاید بتوان مشکلات مربوط به بیمه بیکاری کرونا را یک بار و برای همه ی کارگران کشور حل کند، کافیست از این مطالبه حمایت نمائید تا هزینه کارشناس آن تامین گردد.

توجه: معادل حمایت هزینه ای به عنوان حق الزحمه کارشناس حقوقی پرداخت می گردد و نتیجه پیگیری حقوقی بسته به تصمیم مراجع قضایی و تصمیم ساز خواهد داشت و کارشناس با نظارت پلتفرم مردم نما متعهد به تدوین اسناد و پیگیری مستند و مستدل در فرآیندهای قانونی خواهد بود.