مطالبات دسته بندی آموزش و پرورش

درخواست تعویق کنکورهای سال 99
درخواست تعویق کنکورهای سال 99

درخواست تعویق کنکورهای سال 99 به دلیل افزایش مبتلایان و فوت‌شدگان بر اثر ویروس کرونا در کشور با شیوع ویروس کرونا در کشور روند انجام بسیاری از امور در حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و ... دستخوش تغییر شد، به گونه‌ای که همه چیز یا به کلی تغییر کرد یا به تعویق افتاد و یکی از این امور کنکور‌های سراسری بود.با وجود اینکه قرار بود در این روزها کنکورهای سراسری، ارشد، دکتری

ابطال بخشنامه استفاده از پیام‌رسان شاد
ابطال بخشنامه استفاده از پیام‌رسان شاد

آیا میدانید پیام‌رسان شاد که برای ارائه خدمات آموزشی در طول کرونا توسط وزارت آموزش و پرورش ارائه شده و در حال اجراست، مغایر با اصل 30 قانون اساسی است؟اصل 69قانون اساسی می‌گوید: دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت‌ تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی بطور رایگان گسترش دهد.این یعنی دولت باید خدمات آموزشی و وسایل آموزش را بصورت ر