ابطاال اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات #حمایت
 
مطالبه گر: محمدرضا علی پور
 
سازمان مربوطه: دیوان عدالت اداری
توضیحات
توضیحات

در سال 98، بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، «اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات» بعنوان یکی از شوراهای موثر در زمینه فناوری اطلاعات توسط هیات دولت تصویب شد اما به نظر می‌رسد مراحل ایجاد این شورا و تصویب این اساسنامه، با مشکلاتی قانونی همراه است. چرا؟

پیش از سال 94، در بند «ج» ماده 4 «قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات»، برای تشکیل شورای عالی فناوری اطلاعات، تصویب هیئت وزیران لازم بود اما در سال 1394 براساس حکم رهبر انقلاب اسلامی، «شورای عالی فضای مجازی» تشکیل شد و براساس بند 1 حکم ایشان، تمامی شوراهای موازی منحل و تمام وظایف و اختیارات آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی منتقل شد.

درسال 1395، شورای عالی فضای مجازی که به حکم رهبری تشکیل شده بود، نام «شورای عالی فناوری اطلاعات» را به «شورای اجرایی فناوری اطلاعات» تغییر داد. همچنین مصوب کرد تا وظایف و صلاحیت‌های سابق این شورا به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شود و وظایف و اختیاراتی جدید برای «شورای اجرایی» توسط وزیر وقت ابتدا به «شورای عالی» ارائه شود.

حالا اما اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به یک‌باره با استناد به مصوبه شورای عالی فناوری اطلاعات و همچنین فرآیند قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات، بدون ارائه به شورای عالی فضای مجازی، توسط هیئت دولت تصویب شد درحالیکه بند مذکور یعنی بند «ج» این ماده که اجازه تصویب را برعهده هیات دولت قرار داده بود در سال 94، براساس حکم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی نسخ شده و باید فرآیند با تصویب شورای عالی ادامه یابدیا براساس قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی تغییر اساسنامه آن به تصویب ممجلس شورای اسلامی برسد. به‌همین دلیل وجود این شورا به علت آنکه فرآیند آن، خلاف قانون تشکیل و مصوب شده، غیرقانونی است که در نتیجه منجر به غیرقانونی بودن مصوبات آن نیز می‌شود.

رویدادها
Card image cap
مطالبه‌گر | سه شنبه 03/06/1399
بازی در زمینِ اشتباهی / چرا شورای اجرایی فناوری اطلاعات غیرقانونی است؟
Card image cap
مطالبه‌گر | جمعه 02/12/1399
ثبت دادخواست شکایت در دیوان عدالت اداری

رویدادها


ابطاال اساسنامه شورای اجر...
بازی در زمینِ اشتباهی / چ...
مطالبه‌گر - 1399/03/06

مشاهده خبر
ابطاال اساسنامه شورای اجر...
ثبت دادخواست شکایت در دیو...
مطالبه‌گر - 1399/02/12

مشاهده خبر

پرونده‌های مرتبط

برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
#حمایت
0 تومان
مبلغ هدف 0 تومان

ثبت حمایت
0 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با پولشویی
رفع محرمانگی مصوبه رمزارزهای شورای عالی مبارزه با
#حمایت
1,500,000 تومان
مبلغ هدف 5,000 تومان

ثبت حمایت
1 نفر حمایت کرده اند
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
رفع محرمانگی بخشنامه نحوه صدور برگه حمایت تحصیلی
#حمایت
32,000 تومان
مبلغ هدف 5,000,000 تومان

ثبت حمایت
5 نفر حمایت کرده اند