پرونده ها دسته بندی اقتصاد دیجیتال

برخورد با تخلفات شرکت شاپرک
برخورد با تخلفات شرکت شاپرک

شرکت شاپرک به عنوان پیمانکار بانک مرکزی در حوزه زیرساخت شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی کشور (شاپرک)، سالهاست که به علت دسترسی‌هایی که به این شبکه دارد و عدم نظارت و البته با همراهی مسئولین مربوطه در بانک مرکزی، تصمیماتی اخذ می‌کنند که صراحتا خلاف قوانین کشور و تضییع‌کننده حقوق اشخاص است.این شرکت خصوصی بارها به وضع دستورالعمل‌ها و مقرراتی مبادرت می‌نماید که مشخصا اختیاری در آن ندارد.از طرف دیگر این ش

سلب اعتبار «سند الزامات و ضوابط رمز ارزهای» بانک مرکزی
سلب اعتبار «سند الزامات و ضوابط رمز ارزهای» بانک مرکزی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بهمن 1397 اقدام به انتشار سندی به نام «الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها» کرده است. علی‌رغم اینکه گاه نظراتی درخصوص پیش‌نویس بودن این سند به گوش می‌خورد، ولی برخی نهادها و مجموعه‌ها، این سند را لازم‌الاجرا و تصویب‌شده از سوی بانک مرکزی تلقّی کرده و مستند به آن اقدام و برخورد انجام می‌دهند.در صفحه 7 آن ذیل الزامات حوزه رمزارزهای جهان‌روا، استفاده از آنها به عنوان ابزار

انحلال اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی
انحلال اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی

در سال 1396 اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی برای فعالیت در تنظیم‌گری فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی توسط اتاق اصناف ایران تاسیس شد.این اتحادیه مانند دیگر اتحادیه‌های کسب و کار، مقررات و شرایطی را برای فعالیت کسب و کارهای فضای مجازی تعیین نموده و آنها را بر این نوع از کسب و کار اعمال می‌کند.اما مسئله‌ای که باعث شد این اتحادیه به یکی از پرونده‌های مردم‌نما شود، تاسیس غیرقانونی این اتحادیه و موازی بو

حذف شرایط ضدرقابتی تعرفه مرکز ملی تبادل داده
حذف شرایط ضدرقابتی تعرفه مرکز ملی تبادل داده

NIX  به مرکز ملی تبادل اطلاعات گفته می شود که سازمان فناوری اطلاعات، بر اساس برنامه ششم توسعه برای ساماندهی و تسهیل دسترسی به پایگاه‌های داده دستگاه‌های اجرایی کشور آن را راه‌اندازی کرد. در این مرکز دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی می‌توانند از پایگاه‌های داده متصل، استفاده کنند.استفاده از دادههای این مرکز برای دستگاههای دولتی به صورت رایگان و برای بخش خصوصی همراه با هزینه است. این در حالی است ک